YÖS Türkçe yeterlilik değerlendirilmesi neye göre belirlenmektedir?


"1. (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. 2. (B1 ve B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Bu süre sonunda Türkçesi hala (B1-B2) düzeyinde olanlar dil düzeyini (C1-C2) seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimine devam edemezler. 3. (A1 ve A2 ) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini (C1-C2) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi (B1-B2) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır.

"

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (10) Hayır (9)