YÖS Türkçe yeterlilik değerlendirilmesi neye göre belirlenmektedir?


Türkçe Yeterlilik Belgesi düzeyleri aşağıdaki gibidir.
1. C1 ve C2 Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
2. B1 ve B2 Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil; ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir.
Bu süre sonunda Türkçesi hala (B1-B2) düzeyinde olanlar dil düzeyini (C1-C2) seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimine devam edemezler.
3. A1 ve A2 Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Türkçe kursu almalıdır. Bu durumda olanlar en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini (C1-C2) düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. Türkçe yeterlilik düzeyini, (C1-C2) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B1-B2) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (39) Hayır (40)