Yaz okulunda ders alma koşulları nelerdir?


Ders almayı talep eden öğrencilerin talepleri, ilgili birim yönetim kurulunda değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde onaylanır.
Alınan derslerin ulusal ya da AKTS kredileri, ilgili birimdeki okutulan derslerle aynı ya da daha fazla olmalıdır.
Ders içerikleri en az %70 uyumlu olmalıdır.
Alınacak dersler bir yaz döneminde en fazla 1O krediyi (ulusal) geçemez. Bir öğrenci, eğitimi süresince yaz okulundan toplamda en fazla 20 kredilik (ulusal) ders alabilir.
Alt yarıyıllardan veya bulunduğu yarıyıldan FF, FD dersi/dersleri olan öğrenciler başka üniversitelerin yaz okullarından bu dersi/dersleri alabilir.
Alt yarıyıllardan veya bulunduğu yarıyıldan ders programında olduğu halde hiç almadığı dersi/dersleri bulunan öğrenciler başka üniversitelerin yaz okullarından bu dersi/dersleri alabilir.
Alt yarıyıllardan ya da bulunduğu yarıyıldan koşullu başarılı, DD-DC, harf notuna sahip öğrenciler başka üniversitelerin yaz okullarından notlarını yükseltmek amacıyla bu dersi/dersleri alabilir.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (266) Hayır (263)