Uzaktan öğretim öğrencisiyim herhangi bir dersten geçmem için en az kaç almalıyım


Uzaktan öğretim programlarında öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi
etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için en az 40 (kırk)
puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara
girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (96) Hayır (100)