Üstten ders alabilir miyim, üstten ders alma koşulları nelerdir?


Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programlarında okuyan öğrenciler aşağıdaki şartları sağladıkları takdirde üst yarıyıldan ders alabileceklerdir.
Üstten Ders Alma Koşulları:
- Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerinden başarılı olanlardan AGNO’su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de alabilir. Bunun için öğrencinin gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün dersleri ile varsa üstten aldığı dersleri de almış ve başarmış olması gerekir.
- Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk yarıyılında okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.
- Lisans programlarında ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.
-Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenmiş olan kredi miktarından fazla olamaz.

Yönetmelik için https://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=yo%CC%88netmelik_20.09.2022.pdf

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (1511) Hayır (2974)