Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı öğrencisiyim programımızda staj (zorunlu ) uygulaması var mı?


Fakültemiz bünyesinde zorunlu staj uygulaması bulunan programlar Endüstri Mühendisliği, Hemşirelik, Dış Ticaret, Bankacılık -Sigortacılık ve Coğrafi Bilgi Sistemleri programlarıdır. Kayıtlı olduğunuz programda zorunlu staj uygulaması bulunmamaktadır.Akabinde Fakültemizde zorunlu staj uygulaması bulunmayan programlardaki öğrencilerin isteğe bağlı (gönüllü) staj talepleri fakülte kurulunda görüşülmüş ve mevcut koşullar göz önünde bulundurularak uygun görülmemiştir.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (21) Hayır (12)