Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencisiyim programımızda staj (zorunlu ) uygulaması var mı?


Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında staj uygulaması bulunmamaktadır. İsteğe bağlı (gönüllü) staj talepleri fakülte kurulunda görüşülmüş ve mevcut koşullar göz önünde bulundurularak staj talebi uygun görülmemiştir.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (587) Hayır (353)