Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında kayıtlı öğrenciyim, örgün öğretime geçiş yapabilir miyim?


İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş hakkı bulunmamaktadır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16/12/2016 tarih ve 75850160-302.01.06-80321 sayılı yazısı ile “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş başvurularını kabul sırasında Üniversiteleri Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrencilerin yatay geçiş başvurusunda bulunup bulunmayacağı konusundaki yazısı 14/12/2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve söz konusu talep uygun görülmemiştir. Bu nedenle İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin yatay geçiş hakkı bulunmamaktadır.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (141) Hayır (133)