Okuduğum programda azami süre kaç yıldır?


Öğrenciler, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, içinde tamamlamak zorundadırlar. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi, kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez; ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında “ Üst üste dört dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir” hükmü yer almaktadır.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (260) Hayır (427)