Öğrenim kurumlarından terk, ilişik kesme veya mezun olmam durumunda kaç yaşına kadar ertelememi yaptırabilirim?


7179 sayılı Askeralma Kanunu 20’nci madde 3’üncü fıkrası gereğince yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde mezuniyet veya ilişik kesme tarihinden itibaren;
a) Lise veya dengi okuldan mezun olanların üç yıl,
b) Mesleki ve Teknik Liselerden mezun olanların altı yıl,
c) Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile Meslek Yüksekokulundan mezun olanların iki yıl,
ç) Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanların iki yıl,
d) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar bir yıl, süreyle ertelenir.
Bu erteleme süreleri; lise veya dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarından ilişikleri kesilenler ile meslek yüksekokulu mezunları için 28, dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumu mezunları için 32 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlara denklik işlemlerini tamamlamaları için ilave bir yıl süre verilir.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (57) Hayır (57)