Lisans öğrencisiyim; ancak ön lisans diploması almak istiyorum diplomamı nasıl kırdırabilirim?


Meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’ su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından mezuniyeti onaylanarak kendisine ilgili birimin ön lisans diploması verilir.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir.
• Genel not ortalamasının en az 2,00 olması
• İlk dört yarıyıldan en az 120 AKTS kredilik ders alınmış olması
• Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerinin almış ve derslerden geçilmiş olması gerekmektedir.
Diploma kırdırmak isteyen öğrencilerin fakülteye ıslak imzalı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.
Diploma kırdıran öğrenciler diploma kırdırdıkları programda öğrenimlerine devam edemez. Programla ilgili tüm hakları diploma kırdırma ile sona erer.
Alınacak olan diplomada "Bu diploma alan belirtmemekte sadece ön lisans derecesini belgelemektedir." ibaresi yer almaktadır

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (560) Hayır (590)