Kaydımı kaç dönem dondurabilirim?


Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir.
Kayıt dondurulduğunda, öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez, öğrenci ilgili dönemler için izinli sayılır ve eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz.
Kayıt dondurma süresi sona erdiğinde, öğrenci kaldığı yerden eğitim ve öğretimine devam eder. Kayıt dondurma işlemi, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında en az bir, en fazla iki yarıyıl için talep edilebilir. Örneğin 2022-2023 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında kayıt dondurmak için talep oluşturan öğrenciler sadece güz dönemi için 1 dönemlik ya da Güz + Bahar dönemi olarak 2 dönemlik kayıt dondurma talep edebilirler.
Bahar döneminde talep oluşturacak öğrenciler sadece bahar dönemini dondurmak için talepte bulunabilirler.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (796) Hayır (811)