Kaydımı dondurabilir miyim?


Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciler kayıtlarını ilgili dönem ya da yıl için dondurulabilir. Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması. Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması durumunda kayıt dondurma işlemi yapılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://auzef.istanbul.edu.tr/kayit-dondurma-sildirme/ Kayıt dondurma işlemi, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılında en az bir, en fazla iki yarıyıl için talep edilebilir.
Kayıt dondurma işlemi, talep edilen sürenin sonunda otomatik olarak bitecektir. Yeni dönemde kayıt açtırmak için öğrencimizin yeni bir dilekçe vermesine gerek yoktur.
Kayıt dondurma süresi eğitim sürenizin yarısı kadardır. Örneğin 4 yıllık lisans programları için 2 yıl (4 dönem), 2 yıllık önlisans programları için 1yıl (2 dönem).

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (47) Hayır (51)