Hangi koşulları sağlarsam dönemi geçmiş olurum?


"Öğrenci, bir yıl içinde 2 dönem görür.
-Bu dönemler Güz ve Bahar’dır.
-Her dönem, öğrencinin gireceği sınav 3 tanedir: Ara sınav (vize), bitirme sınavı (final) ve final sınavında başarılı olamadıysa telafi (bütünleme)sınavıdır.
-Bulunulan eğitim-öğretim yılı içinde, öğrencinin 2 dönemde -Güz ve Bahar- bütün derslerin sınavlarından almış olduğu notlarının ortalaması (AGNO) 1,8 ve üzerinde ise öğrenci bulunduğu dönemi başarı ile geçmiştir.
-Öğrencinin alttan kalan, başarısız olduğu (“FF” harf notlu) dersleri var ise öğrenci, bu derslerini gelecek dönemde bir üst sınıfın dersleri ile birlikte alacaktır."

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (118) Hayır (65)