Gazi, birinci dereceden şehit veya gazi yakınıyım ( Eş ve Çocuklar) ücret muafiyeti için fakülteye hangi evrakları göndermem gerekiyor?


Gerekli Evraklar:

1- Hak Sahiplik Belgesi: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edilecek "Hak Sahiplik Belgesi" aslı ya da E-Devlet'ten alınan elektronik imzalı hali (Resmi mühürle birlikte kurum yetkilisi tarafından imzalanmamış, şehit/gazinin kimlik bilgilerinin yer almadığı ve kanun kapsamı belirtilmemiş yazılar kabul edilmemektedir),

2- Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği: Şehit/gazinin de kimlik bilgilerinin yer aldığı E-Devlet'ten alınan elektronik imzalı ya da Nüfus Müdürlüklerinden alınan evrak,

3- İndirim/Muafiyet Başvurusu İçin Dilekçe: Başvuran adayın kendisinin doldurduğu talebini belirten ıslak imzalı dilekçe.

Ayrıntılı bilgi ve dilekçe örneği İçin: https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/tanimlar-kosullar/ozel-gereksinimli-ogrenciler

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (234) Hayır (348)