Çalıştığım süre staj olarak sayılır mı?


Öğrenim gördüğü programla ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma süresi ile unvanlarını belgelendirmek koşulu ile işletmede mesleki eğitim veya staj uygulamasından muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Bu durumda ilgili intibak komisyonu başvuruları inceleyerek karar verir.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (38) Hayır (47)