Çalıştığım(İş yeri) yerde staj yapabilir miyim?


Çalıştığınız kurumun, kayıtlı olduğunuz programın staj kılavuzunda belirtilen staj yapılabilecek firma, kurum ve kuruluşların koşullarını sağlaması durumunda yapabilirsiniz. Örneğin bankada çalışan öğrencinin Bankacılık stajını yapması, Üretim yapan firmada çalışan öğrencinin Üretim stajını yapması ya da Belediyede çalışan öğrencinin Coğrafi Bilgi Sistemleri stajını yapabilmesi gibi. Öğrenim gördüğü programla ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma süresi ile unvanlarını belgelendirmek koşulu ile işletmede mesleki eğitim veya staj uygulamasından muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Bu durumda ilgili komisyonu başvuruları inceleyerek karar verir.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (138) Hayır (91)