AUZEF'te herhangi bir dersten koşullu veya doğrudan geçme notu nedir?


Öğrencilerin, bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır, diğer notlar bağıl değerlendirmeye tabi tutulur.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (68) Hayır (151)