AUZEF'te Ham Başarı Notu (HBN) nedir, bir dersten koşullu ya da doğrudan geçmem için en az kaç almam gerekir?


Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile hesaplanan puandır. Fakültemiz programlarında HBN, yarıyıl/yıl içi etkinleri için toplamda %30; yarıyıl/yılsonu sınavı için %70 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.
HBN’ si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına hakkı olduğu hâlde girmeyen ya da
devamsızlık sebebi ile giremeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirme sistemindeki hesaplamaya
dâhil edilmez. Bunlardan HBN’ si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına girmeyen
öğrenciler doğrudan FF harf notu alarak kalırlar. HBN’ si 100 olan öğrenciler bağıl değerlendirme
sistemine dâhil edilmezler ve doğrudan AA alırlar.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (202) Hayır (383)