AUZEF'te Ham Başarı Notu (HBN) nedir, bir dersten koşullu ya da doğrudan geçmem için en az kaç almam gerekir?


Ham Başarı Notu (HBN) 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına hakkı olduğu hâlde girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile giremeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirme sistemindeki hesaplamaya dâhil edilmez. Bunlardan HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan FF harf notu alarak kalırlar. Ayrıca her ders için ilgili sınav notu bağıl değerlendirmeye göre hseplanır.HBN’si 100 olan öğrenciler bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilmezler ve doğrudan AA alırlar.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (13) Hayır (51)