Ara sınavlarıma(Vize) nasıl itiraz edebilirim?


"1. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre; ‘Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 – (1) Sınav sorularına itiraz sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır. (2) Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz. (3) İtirazlar Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır. (4) Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.’
İlgili yönetmeliğe http://auzef.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/yonetmelik.pdf  ulaşabilirsiniz.
2. Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.
3. Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza  http://auzef.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/sites/15/2019/01/itiraz_surec.pdf  ulaşabilirsiniz.
4. Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.NOT:İTİRAZLARINIZI MUTLAKA ÇÖZÜM TALEP MERKEZİNİN İLGİLİ KATEGORİSİNDEN YAPINIZ.
"

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (14) Hayır (15)