AGNO nasıl hesaplanır?


AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Alt yarıyıla ait dersin izleyen yarıyılda tekrar edilmesi durumunda alınan not, dersin tekrar edildiği mevcut yarıyıl AGNO hesabına katılır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (204) Hayır (635)