AGNO nasıl hesaplanır?


AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan/yıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan/yıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Alt yarıyıla/yıla ait dersin izleyen yarıyılda/yılda tekrar edilmesi durumunda alınan not dersin tekrar edildiği mevcut yarıyıl/yıl AGNO hesabına katılır. Hesaplama sonucu virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (13) Hayır (14)