Ağırlık Not Ortalaması (ANO) nasıl hesaplanır.


ANO; öğrencinin ilgili yarıyılda aldığı derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilgili yarıyıldaki kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
Dönem notunu hesaplama işlemi, öğrenci otomasyon sistemi tarafından(AKSİS) sınavların açıklandığı dönemde yönetmelikteki esaslara göre otomatik olarak hesaplanır.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (35) Hayır (83)