Açık öğretim sisteminden örgüne yatay geçiş yapabilir miyim?


Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmektedir. “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 6/4 maddesinde “Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir” denilmektedir. Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptırmış olan öğrenciler yatay geçiş yapamazlar. Yatay geçiş ile ilgili diğer koşulların geçiş yapılacak ilgili üniversiteden öğrenilmesi gerekmektedir.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (2404) Hayır (1884)