Okuduğum programda azami süre kaç yıldır?


Öğrenciler öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

AUZEF

Bu bilgi yararlı oldu mu? Evet (12) Hayır (18)